Ssbd

Ssbd (SSB démon) je hlasový dávač výzvy pro Linux. Byl vytvořen jako část projektu Tučňák, deníku pro VKV závody, ale je samozřejmě možné ho použít s libovolný programem. Primární adresa pro získání ssbd je http://tucnak.nagano.cz/ssbd.html, zrcadlo je na http://www.penguin.cz/~ziav/tucnak/ssbd.html.

Vlastnosti

Požadavky

Program vyžaduje dvě knihovny. První je Glib verze 1.2. Druhou knihovnou je libsndfile. Zde na verzi pravděpodobně příliš nezáleží, já používám současnou poslední verzi 1.0.5.

Download

Zde.

Doporučení zapojení

Toto je pouze příklad, jak to lze udělat. Pokud máte vyzkoušené jiné zapojení, můžete je použít. Zde je stejný obvod v PostScriptu a zde je schéma vytvořené v programu gschem.

ssbd.gif

Makra

Ve jméně souboru lze použít tato makra:

Dále lze použít všechna makra známá funkci strftime (viz man 3 strftime), nejzajímavější jsou:

Parametry

Parametry příkazové řádky:

Programové rozhraní

Zde.
Valid HTML 4.01! Valid CSS! Created with Vim Viewable with any browser