AtISP USB

From Tučňák Wiki
Revision as of 09:24, 10 November 2013 by Ok1zia (talk | contribs) (Created page with "Doba pokročila, stroje s hardwarovým sériovým portem přestávám používat, tak došlo i na upgrade programátoru AtISP. =Schéma zapojení= [[Image:atispusb1s120....")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Doba pokročila, stroje s hardwarovým sériovým portem přestávám používat, tak došlo i na upgrade programátoru AtISP.

Schéma zapojení

Schéma AtISP USB

Plošný spoj