AtISP USB

From Tučňák Wiki
Revision as of 09:29, 10 November 2013 by Ok1zia (talk | contribs) (Plošný spoj)
Jump to: navigation, search

Doba pokročila, stroje s hardwarovým sériovým portem přestávám používat, tak došlo i na upgrade programátoru AtISP.

Schéma zapojení

Schéma AtISP USB

Plošný spoj

Motiv DPS je vytvořený s rozlišením 600DPI. Pro výrobu použijte obrázek v [images/9/94/Atispusb1b600.png plném rozlišení].