Difference between revisions of "FEPS - Fix Eagle PostScript"

From Tučňák Wiki
Jump to: navigation, search
(Tipy)
(Příklad použití)
Line 35: Line 35:
 
Jako příklad uvedu skript pro projekt [[Atisp]]:
 
Jako příklad uvedu skript pro projekt [[Atisp]]:
  
# vim: set filetype=perl :
+
# vim: set filetype=perl :
minhole(0.5, 2.0, 0.5);
+
minhole(0.5, 2.0, 0.5);
1;
+
1;
  
 
První řádka je komentář, obsahuje nastavení syntaxe pro editor Vim. Program feps řádku ignoruje.  
 
První řádka je komentář, obsahuje nastavení syntaxe pro editor Vim. Program feps řádku ignoruje.  

Revision as of 18:57, 5 December 2009

Program feps je určen pro korekce předloh plošných spojů vytvořených v programu Eagle. Umožňuje změnu šířky čar, průměrů pájecích bodů a otvorů. Pracuje pouze a jen s výstupem CAM procesoru do formátu PostScript (PS).


Je psán v Perlu, takže poběží na libovolném Linuxu, ostatních UN*Xech a dokonce i pod wokny.

Protože program pracuje až s výstupem z Eagle, není vhodný pro projekty, kde je důležité zachování izolačních vzdáleností. Použít se samozřejmě dá, ale je třeba vědět, že příkaz DRC je pak jen na ozdobu, protože feps může izolační vzdálenosti zmenšit pod nastavené limity. Každopádně doporučuji výslednou předlohu prohlédnout při dostatečném zvětšení. Případná kritická místa opravte změnou parametrů ve skriptu nebo v Eagle.

Použití programu

Nejprve krátce k terminologii. Programem budu rozumět program feps, skriptem skript, který popisuje pravidla pro úpravy PostScriptu.

Základem je program umístěný nejlépe v adresáři, na který je nastavena cesta. V případě UN*Xů bude typicky v /usr/local/bin. Program sám o sobě nic nedělá, seznam operací je dán skriptem. Skript je typicky umístěn v adresáři spolu s projektem. Program je třeba spustit s parametry:

feps skript.fps vstupni_soubor.ps vystupni_soubor.ps

Možnosti skriptu

Skript je zpracováván interpretem Perlu. Proto je třeba dodržet jeho syntaxi. Pokud Perl neznáte, nevadí, jen se musíte držet zde popsaných příkladů. Jednotlivé příkazy musí být odděleny středníky, doporučuji je psát na samostatné řádky. Komentáře jsou vše od znaku # do konce řádky. Všechny rozměry jsou v milimetrech, lze použít desetinné číslo, desetinná místa oddělujde tečkou nikoli českou čárkou.

Skript musí končit řádkou

1;

vyžaduje to interpretr Perlu.

=Možné příkazy

  • minhole(min, max, prumer); - nahradí všechny otvory vyhovující minimálnímu a maximálnímu průměru novým průměrem.
  • minoctagon(min, max, prumer); - zvětší/zmenší všechny osmiúhelníky vyhovující rozsahu min-max na nový průměr.
  • minoctagon2(min, max, prumer); - jako minoctagon, aplikuje se ale pouze na osmiúhelníky, které mají shodné rozměry v ose X a Y.
  • minlinewidth(min, max, sirka); - nahradí všechny čáry vyhovující minimální a maximální šířce novou čárou s novou šířkou.


Příkazy jsou zpracovány postupně tak, jak jsou nalezeny ve skriptu. Na některé objekty se může aplikovat více pravidel.

Příklad použití

Jako příklad uvedu skript pro projekt Atisp:

# vim: set filetype=perl :
minhole(0.5, 2.0, 0.5);
1;

První řádka je komentář, obsahuje nastavení syntaxe pro editor Vim. Program feps řádku ignoruje.

Na druhé řádce je první a jediné pravidlo pro úpravu PostScriptu. Říká, že všechny otvory od průměru 0.5mm do průměru 2mm se mají nahradit otvorem o průměru 0.5mm. Otvory 0.5mm slouží k vedení vrtáku při ručním vrtání vrtákem 0.8mm. Použitý průmer zaručuje, že mezi dírou a mědí padu nebude mezera bez mědi. Díky maximálnímu průmeru 2mm je zaručeno, že větší otvory pro šrouby, konektory atp. nebudou zmenšeny.

Skript končí příkazem, který vyžaduje Perl jako potvrzení, že se skript podařilo inicializovat. Nás nemusí detaily zajímat, prostě tento příkaz napíšeme na konec skriptu.

Praxe

Aneb najděte devatenáct rozdílů:

Tipy

  • Nemáte-li postscriptovou tiskárnu, můžete převést postscript na bitmapu příkazem:
gs -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pngmono -sOutputFile=soubor.png -r300 soubor.ps
  • Chcete-li vytisknout více předloh na jednu stránku, můžete postscripty převést na SVG:
pstoedit -f plot-svg soubor.feps soubor.svg

a soubory sloučit například v Inkscape.

Změny

  • 7.2.2008 - opraveno chování při záporných souřadnicích