Instalace WL-500gd

From Tučňák Wiki
Revision as of 09:25, 14 January 2009 by Ok1zia (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Firmware

  • Připojit síť do jednoho z LAN portů
  • Stisknout a držet RESET
  • Připojit napájení
  • Počkat, až POWER LED začne pomalu blikat
  • Nastavit na PC adresu z rozsahu 192.168.1.2 až 192.168.1.254
  • Zjistit IP adresu. Například příkazem
nmap -sP 192.168.1.0/24

Adresa bývá buď poslední nastavená nebo 192.168.1.1

  • spustit
$ tftp 192.168.1.1
> binary
> trace
> put openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx
  • Počkat na doběhnutí přenosu a pak cca 5 minut na flashnutí
  • Restartovat router