Instalace WL-500gd

From Tučňák Wiki
Revision as of 11:15, 14 January 2009 by Ok1zia (talk | contribs) (První nastavení)
Jump to: navigation, search

Firmware

 • Připojit síť do jednoho z LAN portů
 • Stisknout a držet RESET
 • Připojit napájení
 • Počkat, až POWER LED začne pomalu blikat
 • Nastavit na PC adresu z rozsahu 192.168.1.2 až 192.168.1.254
 • Zjistit IP adresu. Například příkazem
nmap -sP 192.168.1.0/24

Adresa bývá buď poslední nastavená nebo 192.168.1.1

 • spustit
$ tftp 192.168.1.1
> binary
> trace
> put openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx
 • Počkat na doběhnutí přenosu a pak cca 5 minut na flashnutí
 • Restartovat router

První nastavení

 • nastavit heslo roota
telnet 192.168.1.1
passwd root
exit
ssh 192.168.1.1
 • nastavit zdroje balíčků
vi /etc/ipkg.conf
 • přidat řádku (i na příslušné řádce)
src iprig http://ok1zia.nagano.cz/iprig
 • ukončit VIM (ESC :wq ENTER). Případné ukončení bez uložení se dělá ESC :wq! ENTER.
 • nastavit hostname
vi /etc/config/hostname

Změna se projeví po rebootu stroje, případně je potřeba hostname zapsat to /proc/sys/kernel/hostname a znovu se přihlásit.

Instalace nebo upgrade

 • updatovat seznam
ipkg update
 • nainstalovat iprig včetně závislostí
iprig install iprig

Instalovat doplňové utility

Tyto balíčky sice nejsou nutné, ale život nimi je tak nějak jednodušší.

ipkg install usbutils strace

Pro vyzkoušení zvuku můžete zkusit:

ipkg install madplay