Hh12

From Tučňák Wiki
Jump to: navigation, search

Hh12 je interface mezi absolutní čidlo polohy AS5040/AS5043 nebo hotové čidlo od DF1SR a rotátor verze 5.0 používaný v OK1KRQ. Mimo klub nemá využití. Vznikla jako spolehlivější náhrada předchozího principu počítání pulzů. Současně používané kabely mají některé jen tři vodiče, proto bylo potřeba použít u čidla procesor.

Protokol

Komunikace s řídicí jednotkou probíhá po jednom datovém vodiči. Využívá se časovače řídicí jedotky, který běží na 500 Hz tj. s periodou 2 ms. Přenos iniciuje řídicí jednotka. Pod dobu 2ms stáhne datový vodič do nuly. V následujících 24 ticích časovače pak vzorkuje datový vodič a čte z čidla 12 bitů hodnoty úhlu a 12 stejných bitů negovaných kvůli kontrole přenosu.

Hh12 protokol.png

Schéma

 • Jako procesor lze použít AT89C2051 i AT89C4051.
 • Všechno SMD smetí je velikost 0806.
 • Elyty lze použít podobné podle toho, co šuplík dá.
 • K blokovacím kapacitám je dobré přidat vf blokaci kondem 1nF z hmoty NP0. Blokování je možno přidat i na spoje vedoucí pod procesorem, vhodná je kombinace 1n, 10n, 100n.
 • Při použití DF1SR pochopitelně není potřeba osazovat C10, zatímco C11 je dobré osadit.
 • "Divná" frekvence krystalu vznikla omylem při objednávání, ale ono to vlastně nevadí, navíc harmonické padají mimo ham pásma.
 • Konektor X4 není potřeba osazovat, nevyužívá se. Konektor X2 byl zamýšlen jako "čokoláda do plošňáku", ale je možné zaletovat tam přímo dráty.
 • Napětí transilů se na schématu vyrendrovala nějak divně, jsou 18V a 5,8V. Vše unipolár.
 • LED1 svítí, pokud je přítomno napájení. LED2 bliká v rytmu přenosu dat.
 • FB jsou feritové perly, v nouzi lze použít malou tlumivku.
 • Odběr je cca 30 mA (TNX OK1USW)


Hh121s120.png

Nastavení

Důležitý je pin 9 procesoru. V luftu se posílá přímo hodnota čidla, to je ale při umístění čidla do osy stožáru hřídelí vzhůru zrovna napotvoru obráceně, než je zvykem uvádět azimut. Přizeměním se smysl otáčení zneguje (proto N).

Plošný spoj, osazení součástek

Pozor na stabilizátor, je osazený chladičem vzhůru.

Při použití DF1SR lze okraje odstřihnout, jsou určeny jen pro mechanickou montáž k ose pro AS504x.

Výsledek

Zapojení D-SUB25 je staré, které bude co nevidět změněno na "vzor TKP".

Popis čidla DF1SR

Hh12 DF1SR encoder.jpg