Accel

From Tučňák Wiki
Jump to: navigation, search

Accel je interface mezi akcelerometr MMA7555 a rotátor verze 5.0 používaný v OK1KRQ. Mimo klub nemá využití. Jde o testovací zařízení, které by mělo ověřit použitelnost akcelerometru pro snímání elevace antény. Výhodou by mělo být jednoduchá montáž v podstatě kamkoli na anténu nebo elevovanou část stožáru. Nevýhodou je, že se měří výsledné g včetně případného kymácení stožáru.

Měří se zrychlení ve dvou osách odpovídajících rovině plošného spoje. Elevaci je potřeba měnit podle osy kolmé na plošný spoj. Obě složky zrychlení se měří s rozlišením +-6 bitů, čili při zrychlení 1g jsou výsledkem hodnoty +-64. Elevace s počítá funkcí atan(), přesněji atan2(). Výsledná přesnost je teoreticky kolem jednoho stupně. Rozsah čidla je +-2g, větší zrychlení (kymácením) bude zkreslovat výsledek.

Protokol

Komunikace s řídicí jednotkou probíhá po jednom datovém vodiči. Využívá se časovače řídicí jedotky, který běží na 500 Hz tj. s periodou 2 ms. Přenos iniciuje řídicí jednotka. Pod dobu 2ms stáhne datový vodič do nuly. V následujících 24 ticích časovače pak vzorkuje datový vodič a čte z čidla 12 bitů hodnoty úhlu a 12 stejných bitů negovaných kvůli kontrole přenosu.

Hh12 protokol.png

Schéma

 • Jako procesor je nutné použít AT89C4051.
 • Všechno SMD smetí je velikost 0806.
 • Elyty lze použít podobné podle toho, co šuplík dá.
 • K blokovacím kapacitám je dobré přidat vf blokaci kondem 1nF z hmoty NP0. Blokování je možno přidat i na spoje vedoucí pod procesorem, vhodná je kombinace 1n, 10n, 100n.
 • "Divná" frekvence krystalu vznikla omylem při objednávání, ale ono to vlastně nevadí, navíc harmonické padají mimo ham pásma.
 • Konektor X4 není potřeba osazovat, nevyužívá se. Konektor X2 byl zamýšlen jako "čokoláda do plošňáku", ale je možné zaletovat tam přímo dráty.
 • Napětí transilů se na schématu vyrendrovala nějak divně, jsou 18V a 5,8V. Vše unipolár.
 • LED1 svítí, pokud je přítomno napájení. LED2 bliká v rytmu přenosu dat.
 • FB jsou feritové perly, v nouzi lze použít malou tlumivku.
 • Odběr je cca 30 mA (Láďo OK1USW, můžeš změřit? :-)
 • Napětí zenerek je nečitelné, má být 3.6V


Accel1s120.png

Nastavení

Na rozdíl od Hh12 se nenastavuje polarita elevace, je potřeba správně umístit čidlo na anténu.

Plošný spoj, osazení součástek

Pozor na stabilizátor, je osazený chladičem vzhůru.

Okraje lze odstřihnout, jsou určeny jen pro mechanickou montáž.

Výsledek

Láďo USW, můžeš nafotit? :-)

Zapojení D-SUB25 je staré, na změnu na "vzor TKP" nejsou lidi.