Uživatelská dokumentace k Rotátoru 4.6

From Tučňák Wiki
Jump to: navigation, search

Rotátorem je pro účely tohoto textu myšlena ovládací skříňka s displejem a klávesnicí, vlastní motor s převodovkou je označován jako motor.

Předělaná ovládací skříň k AE300

Displej

Displej se skládá ze dvou stejných částí po osmi znacích. Každá část přísluší jednomu motoru. Jedna část typicky vypadá:

A295+1. 
  • A - indikuje, kterého motoru se displej týká. Písmeno znamená, že je motor aktivní (operace se týkají jej). Během točení se zde objevují šipky indikující směr točení. V případě naražení na doraz se zde zobrazí kosočtverec.
  • 295 - aktuální azimut motoru
  • +1 - počet závitů kabelu. Závisí na konfiguraci, při typickém provozu by měl být kolem nuly.
  • .(tečka) - říká, že je sepnutý synchronizační kontakt motoru.

Ovládání

Ovládání je možné z klávesnice nebo z Tučáka.

Ovládání z klávesnice

Základní točení motorem se provádí tlačítky * a #. Motor se točí doprava nebo doleva dokud nenarazí na doraz. Pak zobrazí kosočtverec a odmítne se točit dál. V případě, že rotátor ovládá druhým systémem elevaci, ovládá se ručně tlačítky A a B.

Další popis se vždy vztahuje k aktuálnímu motoru. U konfigurace 2x azimut se aktivní motor přepíná tlačítky A a B, u Azimut+Elevace je aktivní systém, kterým se točilo naposledy. Aktivní systém je zobrazován na displeji písmeny A, B nebo E.

Je také možné zadat přímo azimut. Azimut se zadává vždy trojciferně, čili 089. Motor se točí vždy kratší cestou k požadovanému azimutu. Pokud je v cestě doraz, točí se opačným směrem.

Speciálním azimutem je 399. Zadáním tohoto čísla se spustí konfigurační menu, viz Nastavení rotátoru</a>.

Klávesa C slouží k okamžitému zastavení obou motorů. Zároveň inicializuje displej. Při zadávání azimutu má funkci Backspace. V menu se používá ke zrušení volby.

Klávesa D se používá především v menu k potvrzení volby.

Klávesy 4, 7, 6 a 9 nemohou být na začátku azimutu, proto se používají k pootočení motoru o 10 respektive 20 stupňů doleva/doprava.

Pro pohyb v menu slouží klávesy 2, 5 a 8, podobně jako na numerické klávesnici na PC. Pro nastavení v rámci jedné položky v menu (např. komunikační adresa, ladění pulzů) slouží 4 a 6.

Ovládání z Tučňáka

Klávesovou kombinací Ctrl+A nebo Ctrl+B podle konfigurace programu se motor nastaví na azimut v rozdělaném QSO. Nezáleží na tom, zda je lokátor potvrzený či nikoli.

Stiskem Alt+R se zobrazí dialog, ve kterém můžete zadávat číselně azimut. Jednotlivé motory přepínáte písmeny AZ.

Zastavení motoru z PC není možné.


Nastavení rotátoru

Rozlišuje se konfigurace rotátoru pro daný motor a nastavení při instalaci rotátoru na místě. Konfigurační volby najdete v menu po zadání azimutu 399. Obecně je menu navržené tak, aby se jednotlivé položky spouštěly v číselném pořadí. Volba s nižším číslem může přepsat volbu s vyšším číslem. Samozřejmě nemusíte nastavovat vždy všechny volby.

Konfigurace pro motor

Toto nastavení má cenu provádět jen při připojení jiného motoru, než který byl připojen při poslední konfiguraci.

  • Pokud nesouhlasí režim druhého motoru (azimut nebo elevace), vyberte v menu Reset 2x Azim nebo Reset Azim+Ele.
  • Pouze pro azimut: Spusťte Autoconfig. Tato volba provede jednu až dvě otáčky motoru v kladném směru. Přitom si rotátor "ošahá" konfiguraci motoru, hlavně počet pulzů na otáčku a polohu synchronizačního kontaktu. Na konci potvrďte klávesou D.

Nastavení po instalaci (na kopci)

Tímto musí rotátor projít, pokud se motor instaluje na nové místo, otočil se on nebo anténa.

  • Zvolte volbu Clear stops. Není třeba, pokud těsně před tímto doběhla autokonfigurace.
  • Volbami Turn left (-1) a Turn right(+1) můžete nastavit alespoň zhruba počet otáček na kabelu k anténě. Není to nutné, ale zjednoduší to obsluhu. Operátor nemusí myslet na to, kde jsou zarážky, stačí mu držet se kolem nuly.
  • Podle majáku nebo kompasu nastavte anténu do známého azimutu. Použijte Fix angle a zadejte tento azimut.
  • Volbami Left stop a Right stop nastavte dorazy s ohledem na kabel k anténě. Tyto volby můžete použít v libovolném pořadí, ale po nich už nesmíte použít Fix angle!. Pokud se spletete a potřebovali byste točit za zarážku, začněte znovu od Clear stops, Fix angle můžete vynechat.

UPDATE: Dokumentaci jsem začal psát zde.