Kenwood TM-255

From Tučňák Wiki
Jump to: navigation, search

TM-255 je 2m allmode TRX. Do dnešního závodu na dvoumetru se (stejně jako téměř všechny komerční TRX) nehodí, ale jako mezifrekvence k transvertoru stále poslouží. V dnešní době jej lze sehnat za bazarovou cenu kolem 7kKč. Článek má sloužit jako souhrn informací pocházející z manuálů a internetu, které jsou potřeba pro jeho provozování jako mf na vyšších pásmech.

Mikrofonní konektor

Mikrofonní vstup

Konektor je RJ-45, je to typ používaný pro Ethernet. Jako kabel je vhodný plochý šestižilový kabel, podobný telefonnímu. Těsně projde otvorem pod panelem. Piny 1 a 8 (UP a DOWN) zůstanou nezapojeny; to v závodě příliš nevadí, jejich funkce je duplikována levým přepínačem na panelu. Zapojení pinů:

 • DWN - tlačítko DOWN
 • RD - NF signál z demodulátoru, 100mV/10kΩ
 • MIC - mikrofonní vstup
 • GND(MIC) - mikrofonní zem
 • STBY(PTT) - PTT
 • GND - zem pro PTT
 • DC 8V - +8V pro napájení mikrofonu nebo mikrofonního předzesilovače. Max 100mA.
 • UP - tlačítko UP

Datový konektor

Ovládání XVRT/PA

Slouží zejména ke klíčování XVRT nebo PA. Pro připojení je třeba konektor MINI-DIN 6 pinů. Stejné konektory se používají u PS/2 klávesnic a myší. Bohužel však často nemají vyveden vývod 6 a pro klíčování jsou nepoužitelné. Lze použít konektor z PS/2 prodlužovaček, ty mívají všech šest vodičů. Konektor s plochým výliskem často nejde zasunout, je třeba ho trochu seříznout.

Přepnutí výstupu SQC
 • PKD - vstup dat z modemu
 • DE - zem
 • PKS - modem stáhne pin k zemi, tím se odpojí mikrofon a moduluje se jen z KD
 • PR9 - výstup z demodulátoru 9k6. 500mV peek-peek/10kΩ
 • PR1 - výstup z demodulátoru pro 1k2 nebo audio před ovládáním hlasitosti. 300mV peek-peek/10kΩ
 • SQC - závisí na poloze přepínače:
  1. PSQ - výstup squelch. Log.1=otevřený, log.0=zavřený
  2. RL - výstup pro klíčování PA/XVRT. Spíná vůči zemi (DE). Max 500mA.

Sluchátkový konektor

Je zde jack 3.5mm. Lze použít stereo o mono, jako živý se použije levý kanál (špička).


Vstup CW klíče

Opět je zde jack 3.5mm. Je třeba použít monofonní verzi nebo u stereo propojit prostřední kontakt se zemí.


Uživatelské menu

Do menu se dostanete dlouhým stiskem klávesy F. Mezi menu A a B se přepínáte tlačítkem A/B. Položky menu volíte levým knoflíkem, jednotlivé volby tlačítky F.LOCK/LOW. Menu ukončíte klávesou F nebo CLR

Zajímavé položky menu pro naše použití:

 • 00 - jas displeje
 • 01 - zpoždění CW
 • 02 - zázněj CW
 • 06 - krok ladění levým knoflíkem
 • 08 - hlasitost audia
 • 51 - zvuk kláves
 • 57 - rozsah RIT
 • 61 - mikrofonní AGC
 • 62 - zisk mikrofonního předzesilovače
 • 68 - blokování ladění
 • 69 - blokování tlačítek nad laděním
 • 76 - frekvence za transvertorem

Frekvenci za transvertorem nastavíte tak, že na rádiu nastavíte frekvenci odpovídající 1296.000 MHz s ohledem na případnou nepřesnost oscilátoru v XVRT. Spusťte menu a ve funkci 76 nastavte 1296. Ověřte na majáku.

Nastavení výkonů

Nastavení výkonů

Nízký výkon se nastavuje trimrem VR401. Nachází se pod reproduktorem a reguluje výkon v rozsahu cca 2-30W.

Pro nastavení velkého výkonu je třeba odmontovat horní a spodní kryt. Trimr má označení VR601.

Pokud TX stahuje výkon při dobrém SWR, můžete tuto ochranu poštelovat trimrem VR603.


Servisní menu

Pro vstup do menu stiskněte MHz+NB a zapněte rádio. Položky menu volíte levým knoflíkem, jednotlivé volby tlačítky F.LOCK/LOW. Změny musíte uložit volbou B3.

Některé položky:

 • A1 - střední frekvence RITu
 • A2 - střední frekvence IF Shiftu
 • A3 - doladění frekvence při LSB podle MF filtru
 • A4 - doladění frekvence při USB podle MF filtru
 • B2 - zisk mikrofonu SSB
 • B3 - uložení změn do EEPROM