TS-850

From Tučňák Wiki
Jump to: navigation, search

Nastavení pro optimální čistotu signálu

 • CAR = max
 • PROC = 7
 • MIC = max
 • PWR = max
 • RF = max
 • NB1 = on
 • NB2 = off
 • MONI = 1
 • PROC = on
 • MONI = on
 • VOX = on
 • Dávač = skoro max

Nastaveni pro buzeni LT2S+DB6NT

 • CAR = max
 • PROC = 7
 • MIC = 6

Nastavení podle OK3RM

K rozumnému nastavení slouží měřidlo na TS850ce, kde si zapneš na měřáku PROC a nastavíš si max. 10dB kompresi. Pak si zapneš ALC a nastavíš si hladinu MIC maximálně na konec rozsahu ALC, když hodně moduluješ.

Propojení s LT2S

 • Do IF OUT musí být přivedeno +12V pro zapnutí IF OUT a vypnutí PA.
 • V REMOTE konektoru musí být propojeny piny +12 VDC on transmit (7) se Speaker output (1). Na kusu OK1MZM je na Speaker output zapojené zapnutí IF OUT.
  TS-850s remote konektor
 • Přepínač LINEAR AMP na zadním panelu musí být zapnutý

Klíčování

Při klíčování mikrofonním konektorem
TS-850s mikrofonní konektor
nelze mezi piny STBY (2) a GND (8) použít optočlen s Darlingtonem. Na něm je totiž velký úbytek cca 0.7 V a rádio zaklíčuje jen "napůl". Červená LED na předním panelu se rozsvítí, ale na Meteru se nepřepne zobrazení na SWR (dle nastavení) a modulace je silně zkreslená (velmi slabá, jen basy). Funguje klíčování obyčejným optočlenem typu 4N26.

ACC2

TS-850s ACC2 konektor

IF OUT

TS-850s IF OUT konektor

CAT

TS-850s IF OUT konektor

Blokový diagram

TS-850 BlockDiagram


Servisní menu

Pressing SCAN + TX-M.CH will set the radio into its extended function mode. These options can be scrolled via the M.CH/VFO CH. switch. The following are the extended functions:

 • 00 - This is the ROM Ce`ecksum displayed as a 4-digit hexadecimal number. This cannot be changed.
 • 01 - Allow filter selection in transmit. Initially set OFF.
 • 02 - Antenna tuner power down. Initially set to OFF.
 • 03 - Antenna tuner non-stop mode. When set to on, the antenna tuner will not stop when the lowest VSWR is found. Initially set to OFF.
 • 04 - Store mode, and filter settings prior to changing bands, or channels. Initially set to ON.
 • 05 - Display -HELLO- on digitial display, and send it in Morse code on power up. Initially set OFF.
 • 06 - Turn full LCD display ON on power on. Initially set OFF.


Naměřené hodnoty

Kus OK1MZM

CAR PWR výkon [W] odstup šumu [dBc/Hz]
6 0 3.3 -114.17
7 0 10 -119.33
10 1 25 -131.2
max max 87 -132.4