Dávač 3.0

From Tučňák Wiki
Jump to: navigation, search

Dávač je galvanicky oddělený interfejs mezi PC a TRX. Slouží ke klíčování rádia v módech CW i SSB, dávání výzvy (odtud název) oběma modulacemi. Další funkcí je nahrávání provozu na pásmu. Pro ovládání se používá paralelní port v zapojení N6TR s rozšířením o přepínéní modulace. Primárně je dávač určen pro programy cwdaemon a ssbd, které ovládá VKV deník Tučňák.

Věnujte prosím také pozornost nové verzi dávače.

Tato verze vznikla jako náhrada za starší dávače používané v OK1KRQ, které sice spolehlivě fungovaly, ale jakožto vzorky pro ověření principu trpěly některými nedostatky. Jmenujme např. složitou kabeláž, obtížně zapojitelnou neznalou osobou, nutnost napájení ze zdroje galvanicky odděleného od rádia nebo oddělovací transformátor visící na kabelech.

Bylo třeba zhotovit dávače pro další pásma a právě nechuť vyrábět další kusy starého typu byla hlavním důvodem, proč spatřila světlo světa verze 3. Při návrhu jsem úmyslně používal součástky běžně dostupné v GM nebo GES. Konektory byly zvoleny pokud možno do plošného spoje nebo samořezné na plochý kabel kvůli snadné montáži. Blokovací kondenzátory 1n jsou jedinými v provedení SMD. Jsou vhodné svými parametry i možností umístění do nejblíže konektorům.


Dávač

Schéma dávač 3.0

Pro klíčování byl zvolen paralelení port. V dnešní době je sice na ústupu, ale na závody používáme starší notebooky, kde paralelní porty stále jsou. Ideální řešení by bylo použít USB, zde se mi zatím nepodařilo uspokojivě vyřešit rušení na pásmu, snad v příští verzi. Paralelní porty jsou obecně měkký zdroj (1.5mA), zatímco některá rádia vyžadují až 15mA pro zaklíčování. Neobejdeme se bez optočlenu s velkým CTR. Zde se osvědčil použitý typ TLP627. Jako bonus nabízí i ochrannou diodu výstupního tranzistoru. Pokud z portu chceme tahat ještě indikační LED, je vhodné na piny 14, 16 a 17 zapojit pull-up odpory do +5V získaných např. z PS/2 nebo USB.

Signály z paralelního portu nejsou brány vůči zemi, ale vůči pinu 1 (STROBE). Ten je při bootu počítače v log.1 a proto se nemůže zaklíčovat rádio v době mezi bootem a naběhnutím cwdaemona. Cwdaemon po startu nastaví STROBE do log.0 a až od této chvíle je možné klíčovat. Indikační diody jsou vyvedeny na člení panel konektorem X7.

Optočlen OK1A ovládá relé pro přepínání signálu do mikrofonního vstupu TRX. OK1B slouží jen jako invertor, aby bez napájení bylo relé v poloze MIC a bylo možné používat alespoň SSB z mikrofonu. Klíčování CW a SSB asi není třeba nijak zvlášť popisovat. Do dávače je možné připojit jeden ruční klíč nebo výstup elbugu. Klíč je galvanicky spojen s rádiem, což je ale normální stav.

Audio výstup ze zvukovky je veden přes oddělovací trafo TR2 na potenciometr P1 pro doladění síly modulace. Signál jde přes již zmiňované relé do TRX. Mikrofon z náhlavní soupravy je s rádiem propojený přímo bez vazebních kondenzátorů. Navíc dávač propojuje i napájení pro případný elektret/mikrofonní předzesilovač z rádia (typicky +8V) s mikrofonem.

Signál z nf zesilovače je veden do dvou sluchátkových konektorů. Přes trimr umožňující zatlumení signálu je přiveden i do nahrávacího vstupu zvukové karty. Vhodnější je LINE-IN, ale lze použít i MIC-IN. Správný zdroj nahrávání je třeba nastavit v Tučňákovi.

Kabel k PC

Kabel dávač-PC

Kabel je trochu složitější, ale zvyknete si :-) . Na straně do dávače je Cannon 9 pinů samice. Z něj jde stíněná dvojlinka (dvě žíly stíněná každá samostaně!) zakončená stereo Jacky 3.5mm. Já zapojuju levý kanál tj. špičku, tak by to mělo fungovat na všech zvukovkách. Digitální signály jdou z Cannonu9 do Cannonu 25 - samce. Nemusí být stíněné. Stíněný kabel je možný, ale je třeba dát pozor na případné zemní smyčky a na to, aby se vůbec vešel do konktoru spolu s dvojlinkou.

Deska, sazovací výkres